کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با فهیمه عابدینی
S3 : 13:30:21 | com/org
نمایش سیمین و فرزان | گفتگوی تیوال با فهیمه عابدینی  | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با فهیمه عابدینی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

درباره نمایش سیمین و فرزان
۲۴ فروردین ۱۳۹۸