آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با مهدی کوشکی
S3 : 23:03:45 | com/org
نمایش سیزده | گفتگوی تیوال با مهدی کوشکی | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با مهدی کوشکی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

درباره نمایش سیزده
۲۸ آبان ۱۳۹۷