کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با مهدی کوشکی
S3 : 15:31:22 | com/org
نمایش سیزده | گفتگوی تیوال با مهدی کوشکی | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با مهدی کوشکی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: نازنین موسوی

درباره نمایش سیزده
۲۸ آبان ۱۳۹۷