کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با محمدحسین مجدطاهری
S3 : 10:14:28 | com/org
نمایش آئورا | گفتگوی تیوال با محمدحسین مجدطاهری | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با محمدحسین مجدطاهری / کارگردان.

درباره نمایش آئورا
پرند محمدی
۱۹ تیر ۱۳۹۸