کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با محمد میرعلی اکبری
S3 : 10:04:34 | com/org
نمایش ما همه بابک بقراطیم | گفتگوی تیوال با محمد میرعلی اکبری  | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با محمد میرعلی اکبری / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش ما همه بابک بقراطیم
حسین کوهی
۱۴ مهر ۱۳۹۸