آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با مجتبی جدی
S3 : 15:58:35 | com/org
نمایش ادیپ افغانی | گفتگوی تیوال با مجتبی جدی | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با مجتبی جدی / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

درباره نمایش ادیپ افغانی
پرند محمدی
۱۱ شهریور ۱۳۹۷