کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با نوشین تبریزی
S3 : 19:30:20 | com/org
نمایش تالاب هشیلان | گفتگوی تیوال با نوشین تبریزی | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با نوشین تبریزی / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش تالاب هشیلان
پرند محمدی
۲۸ مهر ۱۳۹۸