آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با سعید داخ
S3 : 04:27:18 | com/org
نمایش شک | گفتگوی تیوال با سعید داخ | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با سعید داخ / کارگردان.

- نمایش ما موعظه گر نیست بلکه شمارا در جایگاه قضاوت قرار میدهد

گفتگو کننده: رسول حسینی

درباره نمایش شک
حسین کوهی
۳۰ تیر ۱۳۹۵