کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با سلمان فرخنده
S3 : 16:19:18 | com/org
نمایش جنین جن زده | گفتگوی تیوال با سلمان فرخنده  | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با سلمان فرخنده / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

درباره نمایش جنین جن زده
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸