کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | محمد شجاعی درباره نمایش ملکه زیبایی لی‌نین: سلامی دوباره به شاهکار تئاتر هایی که دیدم بدون به
S3 : 05:29:12 | com/org
سلامی دوباره به شاهکار تئاتر هایی که دیدم
بدون به یادتم و همیشه از خوبی هات میگم

ملکه زیبایی لی‌نین
بهمن ۱۳۹۲ - ۳۱ فروردین ۱۳۹۳

پاتو :" وقتی اونجام، دلم می خواد اینجا باشم ... وقتی اینجام، نه که دلم بخواد اونجا باشم، نه...
من دلم نمی خواد اینجـــا بـــاشــــــــــــــم موریــــــــــــــــــن... من دلم نمی خواد اینجا باشم..."
آقا محمد دلمونو هوایی کردی
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
یه جورایی حس خوبی بود که دیالوگ ماندگاری که ۰۷ اسفند ۱۳۹۲ واسه این نمایش نوشته بودم رو دوباره الان تو نوشته ی شما دیدم :)
۰۷ آذر ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید