تیوال | میلاد زندی: ساعت هشت و نیم و تنهایی ساعت هشت و نیم دلتنگی ساعت
S3 : 05:45:30
ساعت هشت و نیم و تنهایی
ساعت هشت و نیم دلتنگی
ساعت هشت و نیم با بغضت
از تمام جهات می جنگی
***
ساعت هشت و نیم میفهمی
که چقدر چشمهات تر بود
و دلت با تمام خوشحالیش
از همه چیز با خبر بوده
***
ساعت هشت و نیم اولش است
تازه تا شب چقدر غمگینی
تازه تا شب چقدر تنهایی
کنج این انتظار میشینی؟
***
ساعت ... دیدن ادامه » هشت و نیم تو رفتی
ساعت هشت و نیم و من به دونیم
ساعت هشت و نیم شد عشقم!
با نگاه قشنگمان چه کنیم؟
***
ساعت هشت و نیم بوی تنت
ساعت هشت نیم توی تنم
ساعت هشت و نیم! عقربه هااااا
من شما رو چطوری بزنم؟
***
ساعت هشت و نیم گونه تو
دوست دارم که یکهو آب شود
پیش دستان عاشقانه ی تو
یقه پیرنم خراب بشود
***
ساعت هشت و نیم من نگران
ساعت هشت و نیم یکسره زنگ
ساعت هشت و نیم خوابت برد
ساعت هشت و نیم رعشه و منگ
***
ساعت ۱۰ و زنگ یکهویی ات
ساعت ۱۰ و قلب دلهره هام
ساعت ۱۰ شده و صبح و شبم
یا کنار تو یا به فکر شمام
مجتبی مهدی زاده، علی خزائی و فائزه موسوی این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید