تیوال | محمّـدمهـدی ندّاف: " به خداوند اجازه می دهید که چه چیزهایی به شما
S2 : 20:45:51
" به خداوند اجازه می دهید که چه چیزهایی به شما ببخشد؟"
Part two☀️
«فقر، گناه است.»

در این میل ِبه سعادت، شما در مسیر آگاهی معنوی خود به پیش می روید.
انسان هرگز نمی تواند میل و خواسته ای داشته باشد که در قلمرو مشیت الهی نباشد.
اگر چنین بود کائنات در اوج قدرت خود نیز ناتوان از انجام برخی کارها بود. خداوند اگر خود را در برابر او خوار و خفیف نکنید، شما را مجازات نمی کند، ترجمه ی واژه انجیل (gospel) یعنی بشارت. و سراسر این کتاب هم درباره ی بشارت است. بشارت اینکه خالقی دارید که می خواهد شما تندرست، شاد و سعادتمند باشید. او هر موهبتی که لازم بوده به شما بخشیده است تا سعادت کامل را در دنیا و سپس در آخرت برای خود متجلی کنید.
کسی با شما برای داشتن سعادت «مذاکره» نمی کند. بلکه باید آغوش خود را باز کنید تا سعادت را دریافت نمایید.
وقتی به اطراف و اکناف کلیسا، شهر، ... دیدن ادامه » کشور و جهان خود می نگرم بسیاری از مردم را می بینم که در فقر و تنگنا به سر می برند. می دانم که برخی از آنها با حسادت به زندگی من نگاه می کنند و در این فکر هستند که چرا خداوند نعمتهایی به من داده است که ایشان از داشتن آنها محرومند.
چرا چنین است؟ بیایید دلیلش را تحلیل کنیم...

پایان قسمت دوم.

از: Randy Gage
گزینه خواندم نداره!
۲۱ آبان ۱۳۹۴

ضمن اینکه بابتِ معرفی این کتاب سپاسگزارم
نخونده بودم و حتمن میگیرمش :)

۲۱ آبان ۱۳۹۴
چقدر خوب..
تبریک می گم
۲۱ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید