تیوال | رضا حسین مردی درباره نمایش جوجه تیغی: خوبیش این بود که اصلا خسته کننده نبود دیالوگ ها هم
S3 : 06:03:17
خوبیش این بود که اصلا خسته کننده نبود
دیالوگ ها هم قشنگ بودن
خسته نباشید که تنهایی از پس این اجرا بر اومدین
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید