تیوال | گروه جارچی درباره نمایش سیزده: به آگاهی میرسانیم با توجه به تمام شدن بلیت های روزهای
S3 : 13:58:53
گروه جارچی
درباره نمایش سیزده i
به آگاهی میرسانیم با توجه به تمام شدن بلیت های روزهای پایان هفته، خرید بلیت خارج از ظرفیت و روزهای تازه (یکشنبه ۱۱ تا سه شنبه ۱۳ آذر) نمایش "سیزده" به نویسندگی و کارگردانی مهدی کوشکی هم اکنون در تیوال آغاز شد.

در انتظار حضور گرمتان هستیم
علی ژیان، mahdi yeganeh، میترا، مصطفا کوشکی و بهناز این را خواندند
محمد لهاک این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید