تیوال | علی ژیان درباره نمایش سیزده: به آگاهی می رسانیم خرید بلیت روزهای پایانی نمایش متفاوتِ
S3 : 23:17:46
علی ژیان
درباره نمایش سیزده i
به آگاهی می رسانیم خرید بلیت روزهای پایانی نمایش متفاوتِ "سیزده" به نویسندگی و کارگردانی "مهدی کوشکی" در تیوال آغاز شد.