تیوال | عسل تبسم درباره نمایش آخر بازی: نمایش آخر باری رو در همایش مکتب تهران دیدم ، نمایشی
S3 : 22:03:10
عسل تبسم
درباره نمایش آخر بازی i
نمایش آخر باری رو در همایش مکتب تهران دیدم ، نمایشی ابزورد که با تدبیر کارگردان ، کششی برای مخاطب ایجاد کرد که تا پایان کار
را دنبال کند.
خسته نباشید عزیزان ، کارتون عالی بود