آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | مریم درباره نمایش پرومته/ طاعون: موسیقی، حرکات، صحنه، بازی‌ها مبهوتم کرده بود، اجزا نمایش هم تک تک خوب
S3 : 15:57:49 | com/org
مریم
درباره نمایش پرومته/ طاعون i
موسیقی، حرکات، صحنه، بازی‌ها مبهوتم کرده بود، اجزا نمایش هم تک تک خوب بودن هم در هماهنگی با کل نمایش. مرسی از گروه بین و مرسی از شما دوستان که راجبش نوشتید تا من ترغیب بشم به دیدنش.

امیدوارم به زودی این سالن نوسازی بشه و صندلیهای بهتری داشته باشیم.
میثم هنزکی و امیر این را خواندند
علی عبداللهی، نیلوفر ثانی، رضا بهکام، Marillion و زهره مقدم این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید