تیوال | کیکاوسی نژاد: در باغ دلم هوا شمالی بوده است امسال اگر چه خشکسالی
S2 : 01:49:57
در باغ دلم هوا شمالی بوده است
امسال اگر چه خشکسالی بوده است
می آید از آن هنوز شمیم گل عشق
انگار کسی در این حوالی بوده است
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید