تیوال | محسن مظاهری: "بداندیش" ما زندگى را در میان "بود"
S3 : 03:31:19
"بداندیش"

ما زندگى را در میان "بود" و "اى کاش"
در زیر پا و پشت سر ویرانه کردیم
در آرزوى حال خوش دق کرد، پوسید
ما زندگى را تا ابد دیوانه کردیم!

پ.ن: شاید وقتى دیگر!


(محسن مظاهرى)
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید