تیوال | پریسا پناهی درباره نمایشگاه تیر آرت: خیلی خوب بود که تعدادی از گالری ها آثار هنرمندانشان
S3 : 13:32:50
پریسا پناهی
درباره نمایشگاه تیر آرت i
خیلی خوب بود که تعدادی از گالری ها آثار هنرمندانشان را ارائه داده بودند و کاش تعداد گالری ها بیشتر بود ،دیدن انواع آثار هنری اعم ار نقاشی ،طراحی ، مجسمه و کانسپچوال آرت و عکاسی برای هنرمندان و هنردوستان خالی از لطف نیست .
سحر لیلی ئیون، شکوه حدادی، اشکان غفاری و نیلوفر پیری این را خواندند
بامداد این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید