تیوال | محسن مظاهری: "بغضى که از گریه نشدن، دیوانه شد" از
S3 : 09:16:23

"بغضى که از گریه نشدن، دیوانه شد"

از من، تو گذشتى و هوا سنگین است
اوضاع زمان و این مکان، چرکین است
ثانیه به هفته مى پَرَد، روز به ماه!
این ساعت بى پدر چرا غمگین است؟پ.ن: باید در خود حل شد!
(محسن مظاهرى/ ٢٧آبان٩٧)
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید