آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | محسن مظاهری: "بغضى که از گریه نشدن، دیوانه شد" از من، تو گذشتى و هوا
S3 : 03:26:00 | com/org

"بغضى که از گریه نشدن، دیوانه شد"

از من، تو گذشتى و هوا سنگین است
اوضاع زمان و این مکان، چرکین است
ثانیه به هفته مى پَرَد، روز به ماه!
این ساعت بى پدر چرا غمگین است؟پ.ن: باید در خود حل شد!
(محسن مظاهرى/ ٢٧آبان٩٧)
المیرا طایفه، حمید خورشیدی و زهره عمران این را امتیاز داده‌اند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید