تیوال | NetHunter درباره سامانه کیف پول: کاش میشد رقم دلخواه رو به کیف پول اضافه کرد یا موقع
S3 : 19:06:23
NetHunter
درباره سامانه کیف پول i
کاش میشد رقم دلخواه رو به کیف پول اضافه کرد یا موقع پرداخت، مانده کیف پول از مقدار پرداختی با درگاه کم بشه.