تیوال | مریم شریعتی درباره نمایش گرگ ها: شماره ٢٥: بچه ها حالا دروازبانمون پنالتى گرفته. براى
S3 : 09:33:21
شماره ٢٥: بچه ها حالا دروازبانمون پنالتى گرفته. براى احترام به بومى هاى آمریکا از اجداد سرخپوستش خجالت مى کشیم... با لبخند خجالت مى کشیم!
حسین این را خواند
مجتبی مهدی زاده و امیر مسعود این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید