تیوال | Abbas Puya درباره گردش آفرینش جهان |از باورهای کهن تا نظریات امروز با همراهی نازیلا ناظمی|: مثل همیشه برنامه بسیار مفید، عالی و پرباری بود، با
S2 : 04:17:24
مثل همیشه برنامه بسیار مفید، عالی و پرباری بود، با تشکر فراوان از خانم ناظمی نازنین و آقای نظریه عزیز! به امید دیدار دوباره