کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | Abbas Puya درباره گردش آفرینش جهان |از باورهای کهن تا نظریات امروز با همراهی نازیلا ناظمی|: مثل همیشه برنامه بسیار مفید، عالی و پرباری بود، با تشکر فراوان از خانم
S3 : 19:36:03 | com/org
مثل همیشه برنامه بسیار مفید، عالی و پرباری بود، با تشکر فراوان از خانم ناظمی نازنین و آقای نظریه عزیز! به امید دیدار دوباره