کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | علی صفری: گروه تئاتر سه گانه برگزار می کند کارگاه تمرین تا
S3 : 20:27:45 | com/org
...
گروه تئاتر سه گانه برگزار می کند

کارگاه تمرین تا اجرا

کار بر روی نمایشنامه هجوم

نویسنده و کارگردان: علی صفری

شروع دوره: 15 خرداد 99

شروع اجرا: نیمه دوم تابستان 99

تلفن ثبت نام: (واتس اپ)
09379316441
پویا فلاح و امیر مسعود این را خواندند
محمد لهاک این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید