تیوال | سعید بیگی درباره نمایش جنوب از شمال غربی: درود جنوب از شمال غربی قوتش بازی های خوب است و بعضا
S2 : 15:27:05
درود
جنوب از شمال غربی قوتش بازی های خوب است و بعضا درخشان از آذرنگ و دهکردی
این نمایش دیالوگ محور است و دغدغه ی ایوب آقاخانی در زمینه مهاجرت را نشان می دهد.
اپیزود اول و دوم خوب بود ولی اپیزود سوم که توجیه دو اپیزود قبلی است،ضعیف بود.
نمایشنامه متوسط است و به نظرم می توانست بهتر هم نوشته شود.
در کل نمایش قابل قبولی است و دیدنش خالی از لطف نیست.
بدرود
سپاس از تو پیمان عزیز که خواندی
۲۷ بهمن ۱۳۹۰
به نظرم کار نسبتا خوبی بود و با نظر شما در مورد اپیزود سوم موافقم.
۲۷ بهمن ۱۳۹۰
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید