کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مهدی چهرازی: حسادت می کنم به باد وقتی لای موهایَت می رقصد به باران وقتی لمس
S3 : 13:55:09 | com/org
حسادت می کنم

به باد
وقتی لای موهایَت می رقصد

به باران
وقتی لمس می کند تنت را

به آفتاب
وقتی با بوسه هایش داغت می کند

به برف
وقتی سرخ می کند گونه هایت را

به مهتاب
وقتی زُل می زنی و ماتَش می شوی

به خدا
از جنس خودش آفرید تو را

به تو
دنیا در توست و من به دنبال دنیا...


مهدی چهرازی
92/06/00
به تو که اینقدر زیبا سرودی ....
حسادت می کنم...
۱۲ آبان ۱۳۹۲
زیبا
.
.
.
لایک!
۱۵ آذر ۱۳۹۲
ساناز گرامی ممنون
زیبا نگاهتان ست
۰۶ دی ۱۳۹۲
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید