تیوال | مهدی چهرازی: حسادت می کنم به باد وقتی لای موهایَت می رقصد به
S3 : 07:38:21
حسادت می کنم

به باد
وقتی لای موهایَت می رقصد

به باران
وقتی لمس می کند تنت را

به آفتاب
وقتی با بوسه هایش داغت می کند

به برف
وقتی سرخ می کند گونه هایت را

به مهتاب
وقتی ... دیدن ادامه » زُل می زنی و ماتَش می شوی

به خدا
از جنس خودش آفرید تو را

به تو
دنیا در توست و من به دنبال دنیا...


مهدی چهرازی
92/06/00
به تو که اینقدر زیبا سرودی ....
حسادت می کنم...
۱۲ آبان ۱۳۹۲
زیبا
.
.
.
لایک!
۱۵ آذر ۱۳۹۲
ساناز گرامی ممنون
زیبا نگاهتان ست
۰۶ دی ۱۳۹۲
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید