آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال تئاتر | اخبار | ریاست شورای شهر تهران خواستار پیگیری طرح توسعه سنگلج شد.
S3 : 21:36:22 | com/org
نمایش چشم به راه میرغضب | ریاست شورای شهر تهران خواستار پیگیری طرح توسعه سنگلج شد. | عکس

به گزارش روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، ریاست محترم شورای شهر تهران، جناب آقای  «محسن هاشمی » عصر یکشنبه ۲۳ تیرماه در تماشاخانه سنگلج حضور یافتند و پس از گفتگو با «پریسا مقتدی»، مدیر تماشاخانه، پیرامون ویژگی‌های قدیمی‌ترین سالن  تئاتر شهر تهران و همین‌طور  پیگیری «طرح توسعه تماشاخانه سنگلج»، به تماشای نمایش چشم به راه میرغضب نشستند.
 طرح توسعه سنگلج که در سالهای پیش توسط عزت الله انتظامی، داود رشیدی و بسیاری از هنرمندان تئاتر کشور، از شهردار وقت تهران مطالبه و پیگیری شده‌است، شامل تغییر کاربری و الصاق ساختمان جنبی تماشاخانه سنگلج به آن و ساخت یک تماشاخانه بلک با.کس، چند پلاتوی تمرین و موزه تئاتر ایران است که به رغم قولهای مساعد از مراجع ذی‌ربط هنوز اجرایی نشده است.

درباره نمایش چشم به راه میرغضب
۲۴ تیر ۱۳۹۸