تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با فهیمه عابدینی
S3 : 08:16:23
نمایش سیمین و فرزان | گفتگوی تیوال با فهیمه عابدینی  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با فهیمه عابدینی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

درباره نمایش سیمین و فرزان
۲۴ فروردین ۱۳۹۸