کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با بابک قادری، مجتبی حسین زاده، کامران فریدی
S3 : 15:44:33 | com/org
نمایش در بارانداز | گفتگوی تیوال با بابک قادری، مجتبی حسین زاده، کامران فریدی | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با بابک قادری، مجتبی حسین زاده، کامران فریدی / بازیگران.

گفتگو کننده: رسول حسینی

درباره نمایش در بارانداز
۰۵ دی ۱۳۹۴