کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با داود زاهدی
S3 : 16:17:41 | com/org
نمایش مارگاک | گفتگوی تیوال با داود زاهدی | عکس
پخش آوا ›› دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با داود زاهدی / کارگردان.

گفتگو کننده: رسول حسینی

درباره نمایش مارگاک
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸