تیوال | پروفایل امیر عسگری
S2 : 14:52:46
امیر عسگری 
کارشناسی ارشد  
 
 
 
۲۹ تیر ۱۳۹۴
نمایش‌های ‌تماشا کرده
خنکای ختم خاطره | ۵★ خانه عروسک | ۵★ راهبان معبد وانگ | ۳★ خشم اژدها | ۵★ هتلی ها | ۳★ خاطرات و کابوس های یک جامه‌دار از زندگی و قتل میرزا تقی خان فراهانی | ۱★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
به پیت تکیه کن | ۵★