تیوال | پروفایل محسن شهمیرزادی
S3 : 06:43:33
محسن شهمیرزادی 
مدیریت رسانه
کارشناسی ارشد  
تهران 
روزنامه نگار 
فرهنگ، موسیقی، ادبیات، شعر، رمان، تاریخ، فلسفه، سینما، تئاتر و.... 
تکثر معنا از بی معناییست 
 
۲۶ دی ۱۳۹۵
نمایش‌های ‌تماشا کرده
صعود مقاومت پذیر آرتور و اویی | ۳★ ترن | ۳★ سفید | ۱★ من، سیزیف | ۳★ اسکورسیزی | ۱★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
جشن تولد | ۵★ ماحی | ۱★ ویلایی ها | ۵★ آباجان | ۱★ انزوا | ۵★ دریاچه ماهی | ۱★ شماره ۱۷ سهیلا | ۵★ اِو (خانه) | ۱★ دعوتنامه | ۱★ تابستان داغ | ۵★ ایتالیا ایتالیا | ۳★