تیوال | پروفایل سما زارع
S2 : 22:17:46
سما زارع 
پزشکی هسته ای
کارشناسی  
 
 
تهران  
۲۰ اسفند ۱۳۸۹
نمایش‌های ‌تماشا کرده
چسب هایش | ۵★ مستند شلتر | ۵★ مونولیزر | ۵★ باران، مایه های دختری از جنس من | ۳★ پنج میلیون روبل | ۵★ نویسنده مرده است | ۵★ قیاس الدین مع الفارق | ۵★ درخشش در ساعت مقرر | ۵★