تیوال | نادیا اسکویی: به پدرم... برآنم که شبی پرکشم به آسمان بی ستاره
S3 : 06:16:45
به پدرم...


برآنم که شبی پرکشم به آسمان بی ستاره شهرمان
و از آن شب وهم آلود
نقابی سازم و پنهان شوم برای همیشه
توان همراهیم نیست
این روزهای سرد و یخی را
می روم تا گم شوم
در دل شبهایی که
چشم تو در آن نمی درخشد
.
.
.
بی ستاره ام گذاشتی و رفتی
...
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
درد دارد
و این درد ته ندارد
تنها امیدم
به زمان است
تا بگذرد و زمینم به اسمان برسد
شاید که زخم دلم را تسکین دهد
مرا به درمانش امیدی نیست ...

بانو همدردیم ...
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید