کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | فائزه موسوی: تو با هبوط کوچکی مرا شروع میکنی و باز از ستاره ای
S3 : 19:03:37 | com/org
تو با هبوط کوچکی مرا شروع میکنی
و باز از ستاره ای ز نو طلوع میکنی
نفس ز تو ، قفس ز تو ، نشان پیش و پس ز تو
ای عشق با چنین قوا عجب خضوع میکنی .

فایزه
خوب بود خانم موسوی .
خط آخر در شروع سکته ی وزنی داره .
مثلا میشه : تو عشق با چنین خضوع...
موفق باشین .
۱۸ مهر ۱۳۹۴
آفرین، زیباست.
۲۳ آبان ۱۳۹۴
@میلاد : پاینده باشید ، این مهربانی شماست .
۲۴ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید