تیوال | محمّـدمهـدی ندّاف: " به خداوند اجازه می دهید که چه چیزهایی به شما
S3 : 20:46:32
" به خداوند اجازه می دهید که چه چیزهایی به شما ببخشد؟"
Part one☀️
«فقر، گناه است.»

چند دهه پیش تر زمانی که چارلز فیلمور این جمله را بیان کرد، گروه های مذهبی یکه خوردند. حتی امروز هم وقتی این جمله را در سمینارهای خود می گویم، مردم متعجب می شوند. اگر متن اصلی انجیل را که به زبان آرامی است ترجمه کنید متوجه می شوید که گناه یعنی «کامیاب نبودن» در حالی که چنین آموزش داده می شود که گناه یعنی فقدان عشق.
من با هر دو تعریف گناه موافقم زیرا انسان فقیر ، کامیاب نیست و از پذیرش عشق خالق خود سرباز می زند. هیچ چیز معنوی ای در فقر وجود ندارد. فقر باعث می شود که مردم دروغ بگویند، دزدی کنند، کلک بزنند و حتی مرتکب قتل بشوند.
موفقیت و سعادتمندی، ذات و طبیعت شماست. انسانی که موفق نیست با کائنات هماهنگی ندارد.
معنویت یعنی در جستجوی سعادت بودن. این میل ِ به سعادت را ... دیدن ادامه » خداوند در نهاد شما قرار داده است تا وارد قلمرو او شوید. زیرا برای آنکه بیشتر دریافت کنید باید بیشتر و بزرگتر بشوید. در این میل به سعادت، ..... ادامه دارد

بریده ای از مجموعه کتاب های سعادت - نوشته ی Randy Gage

از: رندی گیج
عالیست، بسیار متشکرم؛ خیلی نکته ی مهمیست.
۱۷ آبان ۱۳۹۴
ممنون جناب ذوق زده ی عزیز
۲۱ آبان ۱۳۹۴
عالی بود
۲۲ آبان ۱۳۹۴
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید