تیوال | fatemeh rezaie: کجایی میرزا تقی خان؟ ما قرنهاست رو به زوالیم پس از
S3 : 06:50:02
کجایی میرزا تقی خان؟
ما قرنهاست رو به زوالیم
پس از تو ما دودکشهایی ساختیم بلندتر از انگلیس
ولی حیف
هنوز نمی دانیم به چه کار می آید؟
دیگر صنعتمان را از روس هدیه نمی گیریم
عاریه می گیریم از چین با هزینه ای گزاف
کجایی میرزا تقی خان؟
هنوز دخترکانمان تن می فروشند بابت لقمه ای نان
کجایی میرزا
مگر نه اینکه مردم هنوز همان مردمند پس به چه دل بسته ای؟ به کدام آینده؟


پس از نمایش زیبای خاطرات و کابوسهای یک جامه دار از زندگی و مرگ میرزا تقی خان فراهانی، با اقتباس از دیالوگهای زببای این نمایش متن فوق نوشته شده..
با تشک راز همه هنرمندان این نمایش به خصوص جناب آقای سلطانی و جناب آقای صفری
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید