۱. همینک تیم پشتیبانی تیوال از طریق ایمیل و روش‌های اینترنتی در خدمت شماست و موقتا پاسخگویی تلفنی متوقف شده‌است. اطلاعات بیشتر
۲. برای پیش‌گیری از شیوع بیشتر ویروس کرونای جدید، همه تئاترها، کنسرت‌ها و سینماها تا پایان هفته یعنی آدینه ۹ اسفندماه تعطیل است. اطلاعات بیشتر
تیوال | شوریده: شکرلب گفت کین میل از کجا خاست؟ بگفت از یک دو حرف آشنا
S3 : 17:44:22
شکرلب گفت کین میل از کجا خاست؟
بگفت از یک دو حرف آشنا خاست
بگفت از گلرخان بیند وفا کس؟
بگفت این آرزو عشّاق را بس
بگفتش نخل مشتاقان دهد بار؟
بگفت آری ولی حِرمان بسیار
بگفتش درد حِرمان را چه درمان؟
بگفتا وای وای از درد حرمان
بگفت از صبر باید چاره سازی
بگفتا صبر کو در عشق بازی
بگفتش می توان با دوست پیوست؟
بگفت آری، اگر از خود توان رست
بگفتش وصل به یا هجر از دوست؟
بگفتا هرچه میل خاطر اوست
نوای عشقبازان خوش نواییست
که ... دیدن ادامه » هر آهنگ او را ره به جاییست
اگرچه صد نوا بیرون دهد چنگ
چو نیکو بنگری باشد یک آهنگ
.............................................................
*از دفتر خسرو و شیرین حکیم نظامی گنجوی*
حِرمان:دوری و هجران
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید