تیوال | تی تی درباره فیلم فصل نرگس: من این فیلم رو دوست داشتم. خانم رامین فر دلنشین باز
S3 : 03:02:15
تی تی
درباره فیلم فصل نرگس i
من این فیلم رو دوست داشتم. خانم رامین فر دلنشین باز کردند و سکانس های ایشون و امیر آقایی خوب از کار درآمده بود. تدوین از نقاط قوت فیلم بود. در بعضی قسمت ها فیلمنامه دچار افت میشد اما در کل فیلم قابل احترامی بود.
وحید عمرانی این را خواند
شکوه حدادی و محمدرضا برقعی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید