آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل حدیث
S3 : 15:52:15 | com/org
حدیث 
حسابداری
کارشناسی  
حسابدار 
سینما ، تئاتر ، رادیو ، شعر و موسیقی 
کاش قسمتی از یک اقیانوس بودم، تا هر نیمروز با آفتاب داغ نگاهت به ابرها می رسیدم و هرشب به اتفاق باران های عاشق از ناودان خانه ات سرازبر می شدم... 
تهران / تهران  
۰۴ شهریور ۱۳۹۲