تیوال | تی تی درباره فیلم چراغ های ناتمام:
S2 : 12:38:43
تی تی
درباره فیلم چراغ های ناتمام i
ضعیف و خسته کننده
مجید صالحی اصلا انتخاب مناسبی نبود
وحید عمرانی و روح اله این را خواندند
علیرضا و محمدرضا برقعی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید