تیوال | حمیدرضا حاجی بهرامی درباره نمایش سیزیف: با سلام از نظر من بازی هر دو بازیگر محترم عالی بود ولی
S3 : 12:33:52
با سلام
از نظر من بازی هر دو بازیگر محترم عالی بود
ولی من از کلیت نمایش خوشم نیومد و در واقع اصلا قصه رو درک نکردم
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید