تیوال | الناز نجباء درباره نمایش تن شوری: سلام من اجرای پنج شنبه عصر این کار رو دیدم. ممنون
S3 : 21:02:24
الناز نجباء
درباره نمایش تن شوری i
سلام
من اجرای پنج شنبه عصر این کار رو دیدم. ممنون از گروه این تئاتر. کار خوبی بود و به حد زیادی از بازی ها لذت بردم. البته که از آقای ابر و خانم پناهی ها جز این هم انتظار نمی رفت. کارگردان- جناب ثروتی- هم که جای خود را دارند.
خوشحالم که درک مشترک عمومی به حدی رسیده که بتوانیم با هم و در کنار هم یک اجرایی را ببینیم که بی شک تا به حال- در بین اجراهایی که من دیدم در تئاتر- با موضوع روابط بین همسران بی پرده ترین ، صریح ترین و واقعی ترین مدل گفتگوها و تعارضات را بیان می کند. بدون استفاده از هر گونه چاشنی شوخی. این کار واقعاً برشی از بخش یا جنبه هایی از خود خود زندگی بود.