تیوال | علی عبداللهی درباره نمایش قتل های نیمه کاره: عه تئاتر بها مرشدی رسید :) ببینیم چه کرده تو قالب
S3 : 20:47:49
عه تئاتر بها مرشدی رسید :)
ببینیم چه کرده تو قالب نمایشنامه
دیدی علی جان؟
۱۷ تیر
نه هنوز ندیدمش سحر جان
۱۷ تیر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید