کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | روزبه کاویانی درباره نمایش کوریولانوس: سلام من تقریبا بیشتر نوشته های شکسپیر مطالعه کردم
S3 : 16:29:53 | com/org
سلام
من تقریبا بیشتر نوشته های شکسپیر مطالعه کردم و علاقه خاصی نسبت آثارش دارم . بنظر من فکر اجرای نمایشنامه های شکسپیر جرات خاصی می خواد چه برسه به روی صحنه آوردن کارهاش .
بنظر من کوریولانوس اجرای کاملی بود طوری که حداقل من گذر زمان اصلا متوجه نشدم و مهمتر اینکه زمانی که اجرا تموم شد هنوز دیالوگ ها و نمایش توی ذهن من مخاطب دوره می شد .
به امید های اجراهای همین گونه موفق آینده