آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | رضا بهرامی درباره نمایش کریملوژی: از همه دوستان و عزیزان بابت همراهی و همدلی و دلسوزی سپاسگذارم
S3 : 21:47:42 | com/org
از همه دوستان و عزیزان بابت همراهی و همدلی و دلسوزی سپاسگذارم
منتظر اجرای دیگه ای به کارگردانی شما نیستم.
فقط و فقط منتظر نمایش دیگه ای با بازی خوب مجید جان رحمتی هستم که اگر دست بر قضا کارگردان کار شما باشین یا نویسنده آقای رنجبر باز تصمیم به نرفتن میگیرم.
۱۳ مهر ۱۳۹۸
آقای بهرامی این کار دیگه اجرا نمیره؟
۱۸ مهر ۱۳۹۸
آقای رضا بهرامی..نمایش کریملوژی تمدید نمیشه؟
۰۹ بهمن ۱۳۹۸
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید