کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | مهرانا عیسی پور درباره نمایش سرگذشت باور نکردنی دن کیشوت، ملانصرالدین، هد هد و دیگران در سرزمین عجایب: کارگردان و بازیگران این نمایش در نظر داشتند با هماهنگی مدیریت تالار مو
S3 : 14:52:15 | com/org
کارگردان و بازیگران این نمایش در نظر داشتند با هماهنگی مدیریت تالار مولوی یک پنل گپ و گفت در خصوص اجرای این نمایش در دو روز پایانی اجرا با حضور بهروز سرو علیشاهی برگزار نمایند که به دلیل اعلام سه روز عزای عمومی این مهم به انجام نرسید .
گروه اجرایی بر این باورند که گفتگو اساس رشد و پیشرفت خواهد بود .
و بر این مهم واقف اند و بر آن صحه میگذارند.
و در ادامه
از تمام عزیزانی که در این شب ها برای اجرای نمایش

" سرگذشت باورنکردنی دن کیشوت، ملانصرالدین، هدهد و دیگران در سرزمین عجایب !"

قدم رنجه فرموده اند و ما را شایسته نگاه و نظر خود دانسته اند، صمیمانه تشکر مینمایم.

قدردان و سپاسدار لطف و محبت شما هستیم.