کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | ساناز لطفی درباره فیلم 1917: سلام من این فیلمو دوس داشتم و از نقطه قوتش باید بگم کات نخوردن فیلم به
S3 : 10:10:58 | com/org
ساناز لطفی
درباره فیلم 1917 i
سلام من این فیلمو دوس داشتم و از نقطه قوتش باید بگم کات نخوردن فیلم به مدت60 دقیقه بی نظیر بود
پویا فلاح این را خواند
ماهرو رستمی این را دوست دارد
البته دوجا کات خورد که نگاه تیز بین متوجه میشد ولی دست مریزاد
۲۳ بهمن ۱۳۹۸
من یه جاش رو فهمیدم ماهرو جان :(
برم رو تیزبینیم کار کنم
۲۳ بهمن ۱۳۹۸
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید