آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | محمد امین پارسا درباره نمایش شب سیصد و شصت و ششم: یک اجرایی بی نظیر از بهترین ها
S3 : 17:06:13 | com/org
یک اجرایی بی نظیر از بهترین ها
یکم میشه بگین از کار
تعاملی بود؟
مخاطب نقش داشت تو روند کار؟
۵ روز پیش، دوشنبه
محمد مجللی
یکم میشه بگین از کار تعاملی بود؟ مخاطب نقش داشت تو روند کار؟
کاملا موافقم .بله / بله . سرنوشت هر قسمت از نمایش با تاس ریختن مخاطب یا تماشاچی تعیین میشد .
۲ روز پیش، پنجشنبه
ماندان واعظی
کاملا موافقم .بله / بله . سرنوشت هر قسمت از نمایش با تاس ریختن مخاطب یا تماشاچی تعیین میشد .
دقیقا و همین خوبه که ذهن مخاطب رو درگیر خودش میکنه
۳ ساعت پیش
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید